The Oriki (Praise Poetry) of Olubuse

image
Olubuse Eri Ogun

Sagogo nju

Okun mo losun kun molata

Oribiti Apelunda Solukue

Abanise mase banise mo

Osun mo sile sunmo eni

Igi meta ona ilare

Bi idi baba odi obadi

Ki ire baba ore obare

Bi ologun sese ba dari so o/ o daso

Oni ilare nfobi kan

Oloriburuku nfoju di

Nle o, Olodo Tunbumbi

Ogborun lokun, ajiwunmi bi omo

Oke ilare ko jugun, aje lo ngbeni gun

Omo Ogboru keke fo isa Olori

Omo Ladejokun, Ojire loni o.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *